Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: VBL TREND 2019 KFT.

Székhely és levelezési cím: 1089.Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 8.

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7

Telefonszáma: +36 30 575 9048

E-mail cím: vbltrend@gmail.com

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-350614

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság

Adószám: 27121810-2-42.

Tárhely szolgálgáltató neve,címe: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron Kőszegi út 14.

Nemesfémtárgyakkal kapcsolatos tevékenység végzését bejegyző hatóság: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály 

Hatósági nyilvántartási szám:  PR8301

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.trend-ekszer.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: TREND ÉKSZER-DEKOR-AJÁNDÉK)-on keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

Az TREND ÉKSZER-DEKOR-AJÁNDÉK áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 

1.2.

A TREND ÉKSZER-DEKOR-AJÁNDÉK online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. 

A TREND ÉKSZER-DEKOR-AJÁNDÉK online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4. 

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

 

1.5. 

A szerződés nyelve magyar.

 

1.6. 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.7. 

Ügyfélszolgálat: VBL TREND 2019 KFT.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5.

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely az alábbi oldalon elérhető: nyitva tartás

Telefon: +36 30 575 9048

Internet cím: www.trend-ekszer.hu

E-mail: vbltrend@gmail.com

 

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. 

A Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.2. 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

 

2.3. Regisztráció törlése

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ügyfél köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

 

3. MEGRENDELÉS

3.1. 

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

 

3.2. 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3. 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

3.4. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

 

3.5. 

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az Király Ajándék online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Beléphet Facebook fiókjának, Google fiókjának vagy PayPal fiókjának adataival. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. 

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

3.6. 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

 

5.2. 

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

 

5.3. 

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

5.4. 

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

5.5. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

5.6. 

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. 

A Szolgálató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik.   A Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon vagy az adott Promócióban közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, vagy   Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A feltételek meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult. Amennyiben az Ügyfél olyan terméket is rendel, amely nem érintett az ingyenes szállítással, akkor a Szolgáltató jogosult szállítási díjat felszámítani az adott Megrendeléssel összefüggésben. A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A szállítással kapcsolatos információkról ide kattintva tájékozódhat. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű csomagok kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!

Szállítási idő átlagosan 3 munkanap.

6.2. Barionos bankártyás fizetési rendszer

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: 

H-EN-I-1064/2013.

 

6.3. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

 

 

6.5. 

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

6.6. 

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az átvételi és fizetési módok oldalon tájékozódhat.

 

6.7. Számla

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. 

ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Személyes oldalának Számla menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a ……… látja el időbélyegzővel és digitális aláírással a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát az eladótól.

 

7. ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1 a terméknek,

2 több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

3 több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4 ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

7.1. Elállási jog gyarkolásának menete

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt elérhető elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

 

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail idejének küldését veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: Király Ajándékok / Trend 1089 Budapest, Bláthy Ottó u.3-5.épület 1 em.Szolgáltató folyamatosan köteles legalább egy olyan átvevőpontot fenntartani, ahová az általa forgalmazott és Ügyfél által kezdeményezett elállással érintett termékek visszaküldhetők, visszavihetők. 

 

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. 

 

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

7.1.15. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok.

 

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

 

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján. 

 

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

 

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

 

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

 

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

9.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

10. FELELŐSSÉG

10.1. 

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

10.2. 

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

10.3. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

10.4. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

10.5. 

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

10.6.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

10.7. 

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. 

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

11.2.

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

11.3. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Központi cím: 1089.Budapest Bláthy Ottó u 3-5.

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 30 575 9048

E-mail: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 

 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

BEVEZETÉS

Az VBL TREND 2019 KFT. (1089 Budapest,Magyarok Nagyasszonya tér 8.)

a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő, alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT

ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az

alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

www.trend-ekszer.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.trend-ekszer.

hu/adatkezeles

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: VBL TREND 2019 KFT.

Székhely:1089 Budapest Magyarok Nagyasszonya tér 8.

E-mail: vbltrend@gmail.com

Telefon: +36 30 575 9048

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név:TÓTH KRISZTIÁN

Székhely: 1089 Budapest,Magyarok Nagyasszonya tér 8.

E-mail: vbltrend@gmail.com

Telefon: +36 30 575 9048

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre

(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó

egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált

vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy

műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,

törlés, illetve megsemmisítés;

3 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok

kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami

jog is meghatározhatja;

4 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében

személyes adatokat kezel;

5 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes

adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi

szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően

az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel

az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes

adatok kezeléséhez;

7 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és

átláthatóság”);

b gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen,

és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti

céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő

további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,

hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden

észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az

adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul

töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek

azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez

szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb

ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes

adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból

vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak

és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai

és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott

tárolhatóság”);

f kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes

adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas

jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a

honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése,

a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések

megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

2

3 Személyes adat

4 Az adatkezelés célja

5 Felhasználói név

6 Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

7 Jelszó

8 A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

9 Vezeték-és keresztnév

10 A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához

szükséges.

11 E-mail cím

12 Kapcsolattartás.

13 Telefonszám

14 Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos

kérdések hatékonyabb egyeztetése.

15 Számlázási név és cím

16 A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel

kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos

követelések érvényesítése.

17 Szállítási név és cím

18 A házhoz szállítás lehetővé tétele.

19 A vásárlás/regisztráció időpontja;

20 Technikai művelet végrehajtása.

21 A vásárlás/regisztráció kori IP cím

22 Technikai művelet végrehajtása.

23

24 Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi

érintett.

25 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció

törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében,

hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást

közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot

(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat

is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések

hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

26 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales

és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

27 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

28

◦ Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését

vagy kezelésének korlátozását, és

◦ tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

◦ az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

29 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását,

vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az

adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett

kezdeményezni:

30

◦ postai úton a 1089 Budapest, Bláthy Ottó u3-5. címen,

◦ e-mail útján vbltrend@gmail.com e-mail címen,

◦ telefonon +36 30 575 9048 a számon.

31 Az adatkezelés jogalapja:

32

33 7.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5.

 • (1) bekezdése,

34 7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

 1. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3)

bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon

személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag

elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek

azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly

módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes

adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás

nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez

feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a

szükséges mértékben és ideig.

35 7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a

 1. cikk (1) bekezdés c) pontja.

36

37 Tájékoztatjuk, hogy

◦ az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

◦ köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését

teljesíteni.

◦ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár,

hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

3

4 Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

6

7 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási

cím, telefonszám, e-mail cím.

8 Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

9 Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

10 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A

házhozszállítás lebonyolításáig tart.

11 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Online fizetés

 

 PayPal Europe Székhely: S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 Név: PayPal Europe Székhely: S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24

Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási

cím, e-mail cím.

Az érintettek köre: A online fizetést kérő valamennyi érintett.

 Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása

és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

(visszaélések ellenőrzése). Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online

fizetés lebonyolításáig tart.

 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.

 1. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Facebook közösségi oldal

Adatkezelő a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető regisztrált Facebook profillal rendelkezik:

https://www.facebook.com/trendekszer

https://www.facebook.com/MYPETEKSZER

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

 

BARION PAYMENT ZRT.

 

Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok

 

 

KISZÁLLÍTÁS ESETÉN

a.)FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., info@foxpost.hu)

b.)Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu)

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

 Név: UNAS Online Kft.

 Székhely: H 9400 Sopron , Kőszegi út 129.

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

A bejegyző bíróság megnevezése: Győri bíróság, mint cégbíróság

 Adószám: 14114113-2-08

E-mail: unas@unas.hu

 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott

valamennyi személyes adat.

 Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő

működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az

adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás

megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési

kérelméig tart az adatkezelés.

 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5.

 • (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény 13/A. § (3) bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1 Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett

munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges

cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges

előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”

nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

 

 

Süti típusa

 Adatkezelés jogalapja

 Adatkezelés időtartama

 Kezelt adatkör

 Munkamenet sütik (session)

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A

cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/

Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai

alatt.

 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges,

amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus

hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető

vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak

feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az

adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető

szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc.

elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

94043, USA; „Google“).

 Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy

a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.

Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak

semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is

azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie

még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy

Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ad-

Words ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek

– azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést

választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az

ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető

címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban

olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót

azonosítani lehetne.

 Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja

azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének

lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az

alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google

Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett

„cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a

számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott

weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére

kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a

Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más

államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására

és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.

Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat

arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a

Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a

honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy

a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat

teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által

továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-

k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával

megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben

előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz

teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google

gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és

telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.-

google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó

előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival,

egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott

elérhetőségein megkeresse.

 Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez

szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás

és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok

küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek

küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és

további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó

a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

6 Személyes adat

7 Az adatkezelés célja

 •  Név, e-mail cím. Vezetéknév, Keresztnév,
 •  Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
 •  A feliratkozás időpontja
 •  Technikai művelet végrehajtása.
 •  A feliratkozás kori IP cím
 •  Technikai művelet végrehajtása
 •  Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 •  Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (email,
 •  sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás
 • nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új
 • funkciókról stb.
 •  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
 • nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az
 • adatkezelés.

19 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az

adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek

tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

◦ Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését

vagy kezelésének korlátozását, és

◦ tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

◦ az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását,

vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,

az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon

tudja érintett kezdeményezni:

◦ postai úton a 1089 Budapest, Bláthy Ottó u 3-5. címen,

◦ e-mail útján vbltrend@gmail.com e-mail címen,

◦ telefonon +36 30 575 9048 a számon.

 

 Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1)

bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

 A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban

meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot

tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a

nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak

a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig

kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett

személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

 A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, regisztrált felhasználó

esetén a felhasználói azonosító, a regisztrált felhasználónak

van-e visszamondott megrendelése és HTML e-mailt fogad-e, dátum,

időpont, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

 Az adatkezelés időtartama: a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított

5 év.

 

 Tájékoztatjuk, hogy

◦ az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

◦ köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne

kapni tőlünk.

◦ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár,

hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 Adatfeldolgozók

 Név: VBL TREND 2019 KFT.

 Székhely: 1089 Budapest,Magyarok Nagyasszonya tér 8.

E-mail: vbltrend@gmail.com

 

PANASZKEZELÉS

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

 Személyes adat

Az adatkezelés célja

 Vezeték-és keresztnév

 Azonosítás, kapcsolattartás.

 E-mail cím

 Kapcsolattartás

 Telefonszám

 Kapcsolattartás

 Számlázási név és cím

 Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő

minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással

élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett

kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati

példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §

(7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az

adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek

tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

◦ Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését

vagy kezelésének korlátozását, és

◦ tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

◦ az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását,

vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,

az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon

tudja érintett kezdeményezni:

 

◦ postai úton a 1089 Budapest,Bláthy Ottó u.3-5.

◦ e-mail útján vbltrend[kukac]gmail.com e-mail címen.

◦ telefonon +36 30 575 9048 a számon.

 

23 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1)

bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről

szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 Tájékoztatjuk, hogy

 

◦ a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen

alapul.

◦ a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok

kezelése.

◦ köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni

tudjuk.

◦ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár,

hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 •  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi
 • oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 •  Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook
 • közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 •  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi
 • elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a
 • megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 •  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
 • megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
 • adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról,
 • azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az
 • adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a
 • közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
 • módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott
 • közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 •  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes
 • adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 •  Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során
 • kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon
 • megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba
 • léphet az adatkezelővel.
 •  Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, megadott
 • adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
 • megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb
 •  év elteltével törli.
 •  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
 • adunk tájékoztatást.
 •  Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása
 • alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles
 • tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre
 • bocsátására.
 •  A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a
 • pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit
 • és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
 • elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,

és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes

adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést

kapjon.

 

 A helyesbítéshez való jog

 Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe

véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a

hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat

útján történő – kiegészítését.

 A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig

köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan

késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 Az elfeledtetéshez való jog

 Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek

figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket –

ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa

az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban

forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,

illetve másodpéldányának törlését.

 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az

adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

◦ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy

az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

◦ az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

◦ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra

adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez;

◦ Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy

az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival

szemben.

 

 Az adathordozhatósághoz való jog

 Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes

adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

A tiltakozáshoz való jog

 Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében

történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást

is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében

történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e

célból nem kezelhetők.

 

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,

amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős

mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az

esetben, ha a döntés:

◦ Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése

érdekében szükséges;

◦ meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy

tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak,

valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő

intézkedéseket is megállapít; vagy

◦ Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a

kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti

kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról

az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem

kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon

belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,

hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet

bírósági jogorvoslati jogával.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a

megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,

körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak

érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot

garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások

folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre

állását és ellenálló képességét;

c fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a

személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását

kellő időben vissza lehet állítani;

 d az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,

felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan

késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni

kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi

tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és

elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető

következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi

incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben

az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények

enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket

hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az

adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,

különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása

–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem

jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira

jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően

nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben

az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell

tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja

az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről,

a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására

jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak,

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés

nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására

szolgáló indokokat is.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu

 

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)

2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető

feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az

előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.